Kapcsolat

Adatkezelés

A Somlyó Lakóvölgy ingatlanfejlesztési projektek értékesítését végző S.P.M. Hungary Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja a projekt weboldalának (somlyolakovolgy.hu, továbbiakban Honlap) látogatóit (továbbiakban: Érdeklődő) a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, és az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk a következőkön alapul:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Jogi keretek vagy Általános szabályozás), a természetes személyeknek személyes adatainak védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén (a továbbiakban: GDPR)

 

1. Adatkezelő

Az adatkezelő a  PMH Tanácsadás Székhelye: 2800 Tatabánya Bárdos L.u. 4. Blh 2. em 8; adószáma: 63662199-1-43; email: info@somlyolakovolgy.hu; Tel.: 06 30 633 8906, (továbbiakban az adatkezelő megnevezése: Adatkezelő).

 

2. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, amelyek a S. P. M. Hungary Kft-vel írásban megkötött szerződés alapján a S. P. M. Hungary Kft. nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelik.
S. P. M. Hungary Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Adatfeldolgozók:

 • Hostingot biztosító cég: Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.; cégjegyzékszám: 01 09 738703)
 • Értékesítést végző cég: PMH Tanácsadás (Székhelye: 2800 Tatabánya Bárdos L.u. 4. Blh 2. em 8; adószáma: 63662199-1-43)
 • Hiteltanácsadást végző cég: Ciao Rafaello Kft (székhely: 8649 Balatonberény, Ady köz 18.; cégjegyzékszám: 14-09-304260)

 

 

3. A kezelt adatok köre

3.1. Ajánlatkérők esetében kezelt személyes adatok köre:

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • az ajánlat kérő által küldött üzenet
 • keresett ingatlan mérete
 • információs forrás, melynek a vásárlói megkeresésben szerepe volt, a kapcsolatfelévételt indukálta
 • ingatlan iránt érdeklődő család mérete – felnőttek, gyereke száma

 

3.2. Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 • életkor
 • a vásárlás célja
 • keresett ingatlan egység paraméterei (méret, szobaszám stb.)
 • hogyan került kapcsolatba a Somlyó Lakóvölgy projektjével
 • vásárlásra szánt önerő összege
 • tervezett hitel összege
 • kíván-e CSOK-ot igényelni
 • melyik lakástípus iránt érdeklődik

 

A S. P. M. Hungary Kft. tájékoztatja az Érdeklődőt, hogy az értékesítés hatékonysága növelése és vásárlói igények maximális kielégítése miatt a következőket rögzíti. Értékesítéshez kapcsolódó eseményeket, úgyis, mint

 • telefonos egyeztetést
 • sikertelen hívások
 • ajánlat kiküldésének tényét
 • személyes egyeztetés tényét
 • projekttel kapcsolódó érdeklődői és vásárlói feed back

 

Amennyiben az Érdeklődő a projekt weboldalán az ajánlat- és információkérést segítő onlie formot használja, és ezzel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy hozzájárulását adja 3.1 és 3.2. pontban rögzített, általa önkéntesen megadott adatokat a S. P. M. Hungary Kft. a jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje

 

3.3. Az Ajánlatkérő hitel/CSOK igényléséhez és a megrendeléshez/szerződéskötéshez szükséges kezelhető további adatok köre:

 

 • adószám
 • jövedelem igazolás
 • személyes dokumentumok másolata
 • gyermekek személyes adatai
 • ill. egyéb dokumentumok, amit a bankok, ill. a CSOK törvény előír

 

 

Ajánlatkérővel történő kapcsolatfelvételt követően kezelhető további személyes adatok köre:

 

3.4. Az Adatkezelő által kezelt további adatok köre (cookie  használata)

A S. P. M. Hungary Kft. a testre szabott kiszolgálás miatt a weboldalt meglátogatók eszközein (számítógép, mobil eszköz) kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t vagy „sütit”) helyez el. A cookie használatot a honlapra látogató felhasználó képes egyedi böngészőbeállításaival szabályozni. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a látogató tudomásul veszi, hogy a weboldal által kínált szolgáltatások és információk egy része számára nem lesz elérhető.

A cookiek által tárolt információkat a S. P. M. Hungary Kft. sohasem használja fel a Honlapra látogató személyes azonosítására.

 

4. Az adatkezelés célja

 • Ajánlatadás a Somlyó Lakóvölgy lakóingatlanprojektre vonatkozóan
 • a Somlyó Lakóvölgy ingatlanprojekthez kapcsolódó információk Érdeklődőhöz történő eljuttatása hírlevél, e-mail vagy telefon útján
 • statisztikai célú adatkezelés piaci elemzések elkészítése és szolgáltatás- és termékoptimalizálás érdekében

 

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

 

6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az ajánlatkérés elküldésének illetve a 3.1. pontban rögzített adatkör esetében az adatok Érdeklődő általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig, vagy a Somlyó Lakóvölgy ingatlanprojekt értékesítési időszakának végéig, de legfeljebb az ajánlatkérés elküldésétől számított 3 évig tart. Amennyiben az érintett kifejezetten hozzájárul, az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megfelelően meghosszabbítható.

 

7. A honlap üzemeltetője

A Honlapot a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft (székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 5. em. 56.) üzemelteti, az adatokat biztonságos szerveren tárolja. Az Érdeklődő által megadott személyes adatokat a Versanus Informatikai és Szolgáltató Kft harmadik személynek csak kifejezett törvényi előírás alapján továbbítja.

 

8. Az Érdeklődő jogai

Az Érdeklődő bármikor jogosult kérelmezni a S. P. M. Hungary Kft-től a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,

Az Érintett jogosult arra, hogy a S. P. M. Hungary Kft. részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok küldését. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

Az S. P. M. Hungary Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

 

9. Jogorvoslat

Az Érdeklődő bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az S. P. M. Hungary Kft-t az info@somlyolakovolgy.hu email címen vagy a 06 30 633 8906 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu